Over ons

Onze doelgroep

Hazo is een vzw voor mensen met een arbeidshandicap die werken aan de uitbouw van een eigen zaak.

We richten ons uiteraard ook naar personen die reeds voor hun arbeidshandicap een zaak hadden en deze, na de revalidatie, wensen verder te zetten.

Schoolverlaters met plannen en andere prestarters met een arbeidshandicap die een steuntje in de rug wensen, kunnen bij onze gespreksgroepen aansluiten.. Ook onze informatiekanalen staan open voor hen.

Personen met een ernstige handicap die het zeer moeilijk hebben om ergens in dienst genomen te worden, hebben soms capaciteiten en mogelijkheden om als zelfstandige toch te bewijzen dat ze het kunnen waarmaken.Missie

Hazo vzw wil dat ondernemers met een arbeidshandicap hun zaak kunnen uitbouwen met gelijkwaardige kansen en mogelijkheden als hun valide collega’s.

Gelijke kansen om talenten te ontplooien en aldus een volwaardig inkomen te verkrijgen is de doelstelling.

Ervaringsdeskundigheid vormt de basis voor de standpunten die we innemen en het ondersteuningsaanbod dat we aanbieden.Vaststellingen

 • Hazo vzw is opgericht door personen met een arbeidshandicap en dit vanuit de volgende vaststellingen:
 • Maatschappelijk worden mensen met een arbeidshandicap niet als ondernemende personen gezien.
 • Specifieke ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers met een arbeidshandicap blijken niet effectief te zijn.
 • Materiële moeilijkheden (bvb het vinden van een geschikte werkruimte) zorgen voor specifieke extrahindernissen.
 • Activiteitsvallen en statuten zijn geen stimulans om beroepsactief te worden.
 • Ondernemers met een arbeidshandicap kunnen niet altijd beroep doen op de maatregelen die er voor hun valide collega’s zijn.
 • Ondernemers met een arbeidshandicap zoeken informatie en ondersteuning (bvb door rolvoorbeelden).

Opdrachten. Wat staat er ons te doen?

Hazo vzw wil het ondernemen met een arbeidshandicap bevorderen door:


 • Via ervaringsdeskundigheid ondersteuning van en voor mensen in gelijkaardige situaties te bieden.
 • Het verstrekken van informatie.
 • De promotie van mogelijkheden en voorbeelden.

Activiteiten

 1. Informatiebijeenkomsten en peercounselinggesprekken waarbij mensen in gelijkaardige situaties elkaar ondersteunen en advies geven. 

 2. Aanvullend individueel advies en/of geschikte doorverwijzing.

 3. Website met relevante en regelmatig bijgewerkte informatie.

 4. Informatiedienst voor wie vragen over handicap en ondernemen heeft.

 5. Diemaandelijkse nieuwsbrief.

 6. Belangenbehartiging met regelmatige bevraging van de achterban. Studiewerk om beleidsvoorstellen te onderbouwen.

 7. Acties om aandacht te vragen voor onze problematiek. 

 8. Dienstverleners sensibiliseren en adviseren zodat ze hun aanbod afstemmen op mensen met een arbeidshandicap.