Opdrachten

Wat staat er ons te doen?


Hazo vzw wil het ondernemen met een arbeidshandicap bevorderen door:

  • Via ervaringsdeskundigheid ondersteuning van en voor mensen in gelijkaardige situaties te bieden.
  • Het verstrekken van informatie.
  • De promotie van mogelijkheden en voorbeelden.