Activiteiten

 

  1. Informatiebijeenkomsten en peercounselinggesprekken waarbij mensen in gelijkaardige situaties elkaar ondersteunen en advies geven. 

  2. Aanvullend individueel advies en/of geschikte doorverwijzing.

  3. Website met relevante en regelmatig bijgewerkte informatie.

  4. Informatiedienst voor wie vragen over handicap en ondernemen heeft.

  5. Diemaandelijkse nieuwsbrief.

  6. Belangenbehartiging met regelmatige bevraging van de achterban. Studiewerk om beleidsvoorstellen te onderbouwen.

  7. Acties om aandacht te vragen voor onze problematiek. 

  8. Dienstverleners sensibiliseren en adviseren zodat ze hun aanbod afstemmen op mensen met een arbeidshandicap.