Dienstverlening handicap


Centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling in Vlaanderen   

 In Vlaanderen helpen GOB’s (Diensten voor Gespecialiseerde Begeleiding, Opleiding en Bemiddeling)  mensen met een arbeidshandicap op een duurzame wijze aan het werk. Ze richten zich niet enkel op werkzoekenden, maar ook op werknemers en op hun huidige of toekomstige werkgevers.Wat zijn de voorwaarden voor een begeleiding bij een GOB als werkzoekende:
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB.

 • Je hebt een arbeidshandicap.

 • Jouw doel is een tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit als werknemer of zelfstandige.

De GOB's gaan samen met jou op zoek naar je interesses, je mogelijkheden en je beperkingen. Wat zijn voor jou haalbare taken en functies en wat moet er nog gebeuren om je ideale job te vinden met hierbij oog en advies rond:

 • een takenpakket dat rekening houdt met je beperking.

 • een aangepaste werkplaats & aangepast arbeidsgereedschap.

 • leidinggevenden en collega’s een zicht geven op de implicaties van je beperking op de werkvloer.

 • bestaande tegemoetkomingen waarvoor jij in aanmerking komt.

Interesse of vragen?

 Hier vind je de contactgegevens van een GOB in je buurt. Neem vrijblijvend contact op voor meer info of het aftoetsen van je vraag.

Ook voor mensen die reeds werken als werknemer of zelfstandige bestaat er een gespecialiseerd aanbod. Heb je door een beperking of chronische ziekte vragen over je loopbaan? Dan is gespecialiseerde loopbaanbegeleiding iets voor jou.

Wat houdt loopbaanbegeleiding in?

 •  Via een aantal individuele gespreksmomenten, opdrachten of testen wordt er  een balans opgemaakt van je loopbaan en krijg je meer inzicht in wat je kan en wil. Je loopbaancoach onderzoekt samen met jou wie je bent, wat je motiveert, wat je goed en minder goed kan, wat je wil en welke jobs bij jou passen.

 • Op basis daarvan stelt je loopbaancoach samen met jou een plan op met daarin acties om iets aan je situatie te veranderen. Zo kom je niet alleen beter te weten wat je wil, maar ook hoe je het kan bereiken. Je loopbaancoach helpt je om de stappen in dit plan uit te voeren en stuurt bij als dat nodig is.

 • Als jij dat wil, kan je loopbaancoach ook samen met jou zoeken naar oplossingen voor je vragen en eventuele problemen in je huidige job.

Voorwaarden:

 • Je bent minimum 1 jaar aan het werk als werknemer of zelfstandige (tijdens de voorbije 24 maanden).

 • Je woont of werkt in Vlaanderen of het Brussels gewest.

 • Het is langer dan 6 jaar geleden dat je gesubsidieerde loopbaanbegeleiding volgde.

Voor een pakket van 4 uur betaal je 40 euro (maximaal 2 pakketten) via een loopbaancheque die je kan aanvragen bij VDAB. Uitgebreidere info over wat de GOB’s voor jou kunnen doen: www.fegob.be

VAPH   

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft onder meer de volgende opdrachten :

 • Uitwerken en evalueren van het beleid voor personen met een handicap op het vlak van zorg en ondersteuning.
 • Behandelen van aanvragen voor financiële tussenkomst betreffende hulpmiddelen en aanpassingen aan woning en wagen.
 • Toekennen van persoonlijke assistentiebudgetten en toezien op de besteding ervan.
 • Erkennen van diensten en voorzieningen.

 

www.vaph.be  Ondersteuning thuis en op de werkvloer
  

1. Drie verschillende vormen van assistentie

Ondersteuning via diensten

Kenmerken

 

Ondersteuner wordt ingezet door de dienst:

 • Geen werving nodig en geen loonadministratie

 • PMH kiest de ondersteuner niet

 

Dienst staat in voor de vorming van ondersteuner:

 • Handicapspecifiek

 • Verzorgend

 • Emancipatorisch

 

Dienst bepaalt richtlijnen en taken waarvoor ondersteuner wordt ingezet:

 • Meeste taken zijn beperkt tot thuissituatie

 

Dienst spreekt uren en frequentie af:

 • Enkel wanneer PMH zelf thuis is

 • In functie van bezetting van ondersteuners binnen de dienst

 

Dienst bepaalt de verloning van de ondersteuning:

 • Prijs van ondersteuning die wordt aangerekend is vaak gebaseerd op eigen inkomen van PMH

 

Voorbeelden

 • Gezinszorg

 • Thuisverpleging (RIZIV)

 • Klusjesdienst

 • Vervoer: Minder Mobiele Centrale / Taxi Hendriks / MAF-Vlaanderen

 • Poetsdienst (mogelijk via dienstencheques)

 • Wijkklussen (vroegere PWA diensten)

 • Diensten Persoonlijke Assistentie (vanuit VAPH aanbieders)

 

PMH is opdrachtgever van ondersteuning

Kenmerken

 

PMH is geen werkgever:

 • PMH betaalt geen gewaarborgd loon bij ziekte

 • PMH betaalt geen opzegvergoeding aan ondersteuner bij stoppen van samenwerking

 

PMH is wel opdrachtgever:

 • PMH bepaalt taken, ook buitenshuis

 • PMH heeft ook vat op bepaling van aantal uren/week en frequentie

 • Ondersteuner kan door PMH gekozen/aangebracht worden

 • Ondersteuner is flexibel in te zetten (tijd en plaats)

 

Ondersteuner is geen personeelslid van PMH:

 • Geen verantwoordelijkheden ivm RSZ en tewerkstelling

 • Geen overeenkomst met de PMH, wel met dienst

 • Administratie voor PMH is beperkt

 • Kosten worden vergoed via factuur zoals afgesproken tussen PMH en dienst die de ondersteuner inzet

 

Voorbeelden

Assistentie via uitzendkantoor:

 • Flexibel in te zetten, ook tijdens weekends, zondagen,…

 • Opgeleid en verzekerd door uitzendkantoor

 • Minimaal blokken van 3u/dag

 • Inkomsten van ondersteuner, volwaardig loon

 

Assistentie via vrijwilligersservice:

 • Inkomsten onbelastbaar voor ondersteuner, maar laag

  • Max 34 euro/dag per VW
  • Max 1361 euro/jaar per VW

 

 • Geen vaste afspraken, geen vast engagement

 • Taken beperkt als VW

 

Assistentie via wetgeving bijklussen via platform deeleconomie (vb. Helpper):

 • Ondersteuner is een Helpper, PMH is Helppie

 • Via digitaal platform matchen

 • Iedereen kan een helpper worden. Alle helppers worden gescreend door Helpper

 • De helpper kan onder de wetgeving bijklussen max. 6130 euro/jaar onbelast bijklussen. Dit komt neer op gemiddeld 13u/week mocht de helpper iedere week van het jaar helpen

 • Een helpper is geen vrijwilliger, hij ontvangt een bijverdienste (geen loon)

 • De administratie en verzekering wordt geboden door het platform Helpper

 • De helppie betaalt:

  • eenmalig 10 euro bij de inschrijving
  • 9 euro/ uur of 4,5 euro/30 min

 

 • Met PVB of PAB 10 euro/maand met prestaties

 • De helpper ontvangt 7 euro/uur of 3,50 euro/30min

 • 2 euro gaat naar verzekerings- en administratieve kosten

 

Werkgever van ondersteuning

Kenmerken

 

PMH meer eigen regie, meer plichten en verantwoordelijkheden:

 • PMH kiest de persoon die hij/zij tewerkstelt

 • Rechtstreekse onderhandeling ondersteuningskost tussen PMH en ondersteuner

 • PMH bepaalt soort taken, plaats en frequentie

 • PMH is verantwoordelijk voor alle administratie, de tewerkstelling en de concrete afspraken met ondersteuner

 

Voorbeelden

Assistent is werknemer van PMH:

 • Tewerkstelling via overeenkomst en aansluiting met sociaal secretariaat, PC 337

  • Arbeidsovereenkomst
  • Studentencontract
  • Takenovereenkomst
 • Korting RSZ bij eerste 5 werknemers

 

Assistent is zelfstandige via overeenkomst en ondernemingsnummer:

 • Ondernemingsnummer moet NACE code vervatten die zorg gerelateerd is (8810x)

 • Therapeuten – mits attestering geen tussenkomst RIZIV

 • Ondernemingsnummer moet gerelateerd zijn aan de taak (ramenwasser / klusser / vervoer)

 

Assistent is iemand die bijklust van burger tot burger:

 • Assistent moet minimaal 4/5evaste job hebben, zelfstandig of gepensioneerd zijn

 • Assistent mag max 500 euro/maand onbelastbaar bijklussen en jaarlijks 6130 euro/jaar

 • Assistent moet zelf inkomsten aangeven en moet zelf voor een verzekering zorgen

 • Het dienen occasionele klussen te zijn (vb. niet elke week of elke maand dezelfde opdracht)

 

Assistent via Flexi-Job:

 • Enkel als PMH zelf een bedrijf heeft waarin flexi-jobs toegelaten, dat zijn:

  • Broodbakkerijen
  • Handel in voedingswaren
  • Zelfstandige kleinhandel
  • Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
  • Middelgrote levensmiddelenbedrijven
  • Grote kleinhandelszaken
  • Warenhuizen
  • Kappersbedrijf & schoonheidszorgen
  • Fitness/bodybuilding
  • Hotelbedrijf
  • Uitzendarbeid
 • Tewerkstelling dient niet in blokken van 3u achtereen te gebeuren

 • Het brutoloon is ook het nettoloon

 • Jobs voor gepensioneerden of mensen die reeds minimum een 4/5e baan hebben bij één of meerdere andere werkgevers

 • Werkgeversbijlage van 25% verschuldigd

 • Uurloon moet minimum 10,08 euro bedragen

Meer info bij de RSZ-diensten

 

2. Andere bronnen van ondersteuning

Gebarentolken voor mensen met auditieve handicap

 • Vraag lijkt groter dan aanbod

 • Moet steeds aangevraagd en ingepland worden

 • Maximaal 18 tolkuren per persoon in privéomstandigheden (uitbreiding mogelijk tot 36 tolkuren maar dit moet jaarlijks worden aangevraagd)

 • Tolkuren in werkomstandigheden betreft 10% van de effectieve werktijd (uitbreiding via VDAB mogelijk tot 20 of 30%)

 

Hulpmiddelen via VAPH

 • VAPH Referte lijst

 • Speciale Commissie indien niet in Referte lijst

 

Werkpost aanpassingen via VDAB

 • Arbeidshandicap

 • Heel specifiek, afhankelijk van ergonomie

 • Specifiek voor werk

 

3. Financiële bronnen voor ondersteuning

VOP aan te vragen bij de Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie – WSE)

 • Betoelaging voor rendementsverlies bij personen met arbeidshandicap

 • Vrij te besteden / werkgever beslist

 • Voor werknemers met arbeidshandicap = percentage van loon

 • Voor ondernemers met arbeidshandicap = percentage van Gewaarborgd Gemiddeld Maandinkomen (gedurende twintig kwartalen)

 • Beide betoelagingen zijn degressief in tijd

 

Mantelzorgpremie via Vlaamse Zorgkas

 • 130 euro/maand

 • Minimaal 35 ptn op BEL schaal

 • Besteding niet te verantwoorden

 

BOB via Vlaamse Zorgkas (300 euro/maand)

 • Voorlopig geen aanvraagprocedure

   • Enkel een beperkt aantal heel lang wachtende

   • Besteding niet te verantwoorden


PVB Zorgbudget vanuit het VAPH

 • 12 budget categorieën van 10’-87’

 • Meer dan 14.000 wachtenden

 • Momenteel toekenning op basis van schrijnendheid

   • Actieve persoon met netwerk?

   • PMH die werkt?

 • Niet combineerbaar met BOB of Mantelzorgpremie

 • Besteding moet verantwoord worden

   • administratieve en inhoudelijke inspectie

 

 • Overeenkomsten van assistentie en taken van assistent

  en vereisen goedkeuring VAPH