Links

 

Talenticappartners 

NSZ 

NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) is een ondernemersorganisatie die de zelfstandigen, de vrije en intellectuele beroepen en kmo’s vertegenwoordigt.

www.nsz.be

Alin vzw

Alin is een erkende bijstandsorganisatie die informatie en ondersteuning biedt in verband met het persoonlijk assistentie budget (PAB) en het persoons volgend budget (PVB). 

www.alin-vzw.be


Algemeen 

  

Boost2Success

Boost2Success analyseert uw onderneming gratis, ongeacht de fase waarin ze zich bevindt, en geeft u gratis professioneel advies. Daarnaast kan u zich inschrijven voor een gratis workshop of netwerkmoment. Bedoeling: uw onderneming sterker maken

www.boost2success.be

 

VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) staat onder meer in voor het toekennen van assistentiebudgetten. Het betoelagen van hulpmiddelen en aanpassingen, die niet rechtstreeks met tewerkstelling te maken hebben, behoort ook tot hun opdracht.

www.vaph.be 

Subsidiedatabank Agentschap Ondernemen

Via de Subsidiedatabank biedt het Agentschap Ondernemen basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provincale, Vlaamse, federale en Europese overheden.

www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank 

Participatiefonds Vlaanderen

Participatiefonds  Vlaanderen financiert, afhankelijk van de situatie of het doel van de onderneming, ondernemers die actief zijn in Vlaanderen. 

www.pmv.eu

Toegankelijkheid Gebouw

Regelgeving toegankelijkheid van publieke gebouwen en handboek toegankelijkheid 

www.toegankelijkgebouw.be


Meer mobiel 

Dé wegwijzer naar alle informatie over vervoer voor mensen met een beperking en ouderen

www.meermobiel.be

Gebruikersoverleg Handicap, chronische ziekte en arbeid

Platform dat organisaties van personen met handicap en chronische ziekte samenbrengt. Bedoeling is om beleidsmaatregelen rond arbeid vanuit de specifieke betrokkenheid kritisch te bekijken en bij te sturen waar dit aangewezen is.

www.handicapenarbeid.be

GRIP

GRIP is een burgerrechtenorganisatie van - en voor - mensen met een handicap. Hun doel is gelijke rechten en kansen voor iedereen.

www.gripvzw.be

GTB

GTB begeleidt werkzoekenden met een handicap die overwegen zelfstandige te worden in hun mogelijk individueel traject naar ondernemerschap.

www.gtb-vlaanderen.be


Hefboom

Met het Impulskrediet kan Hefboom ondersteuning verlenen aan mensen die voor het starten of uitbouwen van hun onderneming niet bij een bank terecht kunnen.

www.hefboom.be


Syntra Vlaanderen

Syntra Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat instaat voor ondernemersvorming. Syntra heeft campussen op verschillende plaatsen in Vlaanderen.

www.syntravlaanderen.be 

VDAB - Provinciale diensten arbeidshandicapspecialisatie

Kunnen voor zelfstandigen met een handicap arbeidspostaanpassingen en rendementsverlies (via VOP-vergoeding) betoelagen.

www.vdab.be


Doof Vlaanderen

Doof Vlaanderen is een federatie van Vlaamse dovenorganisaties. Hun missie is de gelijkwaardigheid en de ontplooiing verkrijgen van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal.


www.doof.vlaanderen

TOLBO

Tolbo vzw wil de maatschappelijke deelname van personen met functiebeperkingen bevorderen op gemeentelijk niveau.

www.vzwtolbo.be


Kim Bols

Informatiesite voor personen met een visuele handicap.

www.kimbols.be

www.visuelehandicap.be


UniZeb vzw

Unizeb staat ondernemers in bijberoep bij met advies en belangenbehartiging

www.unizeb.be


SYNKROON

Synkroon is een GOB die werkzoekenden met een arbeidshandicap coacht naar alle mogelijke beroepen, met uitzondering van de jobs die uitsluitend uit handenarbeid bestaan.

www.synkroon.be

NEMA

Nema (Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen) is een vereniging/zelfhulpgroep die zich richt naar personen met beperkingen door spierziekte. Informatieverstrekking, lotgenotencontact en vorming zijn de voornaamste activiteiten. Nema is tevens een contactpunt voor aanvragen ivm het Persoonlijk Assistentiebudget.

www.nema.be

Unia

Dit centrum staat mensen bij die menen dat hun rechten zijn geschonden. Het volgt ook de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap in België op.

www.unia.be

De Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse ombudsdienst heeft onder meer als taak om klachten te onderzoeken over de werking van de Vlaamse Overheidsdiensten. Daarbij dient, volgens het Ombudsdecreet, geprobeerd te worden om de standpunten van de klager en de bestuursinstelling te verzoenen.

www.vlaamseombudsdienst.be

Fegob

Federatie van centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB’s).

www.fegob.be 

Liberale Vereniging van Personen met een Handicap

Vanuit een liberale overtuiging streeft deze vzw naar een gelijkwaardige behandeling en een versterking van personen met een handicap.

www.lvph-lm.be

De Vlaamse Kredietbemiddelaar 

Ondernemers die problemen hebben bij de financiering van hun zaak kunnen bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar terecht.

http://www.vlaio.be

RSVZ

Het rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) beheert de sociale zekerheid van de zelfstandigen.

www.rsvz.be

Gratis nummer:  1765 - elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u (vrijdag tot 16u)


Ondernemingsloketten 

 

Acerta Ondernemersloket vzw

www.acerta.be

Xerius ondernemingsloket vzw

www.xerius.be

Eunomia vzw 

www.eunomia.be

Formalis vzw

www.formalis.be

Sexurex ondernemingsloket

www.securex.be

Partena ondernemingsloket vzw

http://www.partena-professional.be

Zenito ondernemingsloket vzw

www.zenito.be

U.C.M. Ondernemingsloket vzw

www.ucm.be


 

Sociaal Verzekeringsfondsen  

Group S

www.groups.be

XERIUS

www.xerius.be

Liantis

www.liantis.be

Partena

www.partena.be

Acerta

www.acerta.be

Securex-Integrity

www.securex.be

Attentia Sociaal Verzekeringsfonds vzw

www.attentia.be

Incozina Sociaal verzekeringsfonds vzw

www.incozina.be

Multipen

www.multipen.be

HDP

www.hdp.be

Steunt Elkander

www.steuntelkander.be

Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

www.nationale-hulpkas.be